Acasa Legal Revoluția fiscală continuă – dificultăți în implementare

Revoluția fiscală continuă – dificultăți în implementare

13 min citire
0
0
401

În continuarea reformei fiscale care a ,,zdruncinat” piața muncii din România la sfârșitul anului 2017, în februarie 2018 a fost adoptat un nou act normativ, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare (OUG 3/2018) justificate de modificările aduse Codului Fiscal prin OUG nr. 79/2017 și de necesitatea asigurării unui regim fiscal unitar din perspectiva contribuțiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor.

De Roxana Abraşu

În realitate, a fost implementat un nou mecanism de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) în cazul salariaților scutiți de la plata impozitului pe venit.

OUG 3/2018 introduce, cu titlu de excepție, un mecanism diferit de calcul al CASS, aplicabil în cazul persoanelor scutite de la plata impozitului pe venit pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor (e.g., personalul din IT, personalul din cercetare-dezvoltare, personalul care desfășoară activități sezoniere și personalul cu handicap).

Noul mecanism de calcul CASS se aplica exclusiv veniturilor realizate în anul 2018 fie în baza unui contract individual de muncă, fie a unui act de detașare (caz în care drepturile salariale sunt plătite de entitatea la care salariații au fost detașați), în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții :

  • contractul de muncă / actul de detașare era în derulare la data de 31.12.2017
  • salariul brut lunar în anul 2018 este majorat cu cel puțin 20% față de nivelul celui din luna decembrie 2017

Potrivit Ordonanței, salariul brut din luna decembrie 2017 este definit ca salariul brut de încadrare și elementele de natura veniturilor salariale care se acordă, în fiecare lună, conform contractului individual de muncă valabil în luna decembrie 2017, și care constituie baza de calcul al contribuțiilor sociale obligatorii.

Noul mecanism de calcul CASS nu se aplică, printre altele:

  • pentru perioada în care contractul de muncă este suspendat
  • în situațiile în care, prin acordul părților, nivelul salariului brut lunar este diminuat pe parcursul anului 2018 sub nivelul rezultat ca urmare a majorării de cel puțin 20% – de la data modificării contractului individual de muncă.

Astfel, angajatorii persoanelor care îndeplinesc criteriile precizate mai sus vor reține la sursă și vor plăti CASS conform următoarei formule de calcul:

CASSreținută = venit brut2018 – contribuția de asigurări sociale CASdatorată în 2018 – salariu netdecembrie 2017

Așadar, pentru a păstra același salariu net in 2018 cu cel avut în luna decembrie 2017, având in vedere noul sistem de taxare aplicabil de la 01.01.2018, statul va suporta o parte din CASS in cazul salariaților scutiți de impozit, cu condiția ca angajatorul sa opereze majorările salariale anterior menționate.

Angajatorul va evidenția noile calcule în cuprinsul declarațiilor aferente, diferența dintre CASS datorată în 2018 și CASS reținută efectiv din salariul angajatului fiind suportată din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate.

Câteva probleme practice

Având în vedere că prevederile mai sus menționate – adică suportarea de către stat a unei părți din CASS-ul datorat de salariații scutiți – se aplică doar pentru veniturile obținute in anul 2018, începând cu 2019 angajatorii trebuie din nou să se decidă, pentru cei care nu au făcut-o încă, dacă vor suporta total/parțial sau nu pierderea suferită de salariați prin atribuirea în totalitate către aceștia din urmă a plății contribuțiilor sociale aferente veniturilor obținute. Așadar, soluția adoptată de Guvern este doar una temporară, asupra salariaților scutiți planând în continuare incertitudinea cu privire la viitorul cuantumului veniturilor lor nete începând cu anul 2019.

În aceeași notă, pornind de la definiția dată de OUG 3/2018 salariului brut din luna decembrie (a se vedea mai sus) – element-cheie pentru determinarea aplicabilității ,,ajutorului fiscal” acordat de stat angajatorilor – au apărut deja voci în practică conform cărora creșterea veniturilor acordate de angajatori în lumina OUG 79/2017 sub forma de bonusuri, chiar ele lunare, prin politici sau decizii unilaterale nu ar putea fi luată în calculul ,,salariului brut”. Nu excludem posibilitatea ca această interpretare să fie îmbrățișată cu interes de organele statului abilitate să analizeze îndeplinirea de către angajatori a cerințelor legale impuse de OUG 3/2018.

Noul mecanism de calcul al CASS nu se aplică contractelor de muncă încheiate pe parcursul anului 2018.

Totodată, OUG 3/2018 ,,lovește” și în angajatorii care au fost de bună-credință și care au ales (i) fie să mărească salariul brut al salariaților scutiți de la plata impozitului pe venit cu întreaga pierdere ce urma sa fie suportată de salariați, adică aprox. 28,5% față de nivelul salariului brut din decembrie 2017, (ii) fie să mărească salariul brut al salariaților scutiți de la plata impozitului pe venit cu 19,9% față de nivelul salariului brut din decembrie 2017 (acesta fiind procentul necesar ca angajatorul să rămână cu aceleași costuri ca înainte de modificările legislative). Buna-credință a acestor angajatori este ,,pedepsită” de stat prin lipsa acordării ,,ajutorului fiscal”. Cu toate acestea, angajatorii care au acordat majorări salariale mai mari de 20% față de nivelul salariului brut din decembrie 2017 (până în 28,5%) vor beneficia de ,,ajutorul fiscal”, diferența dintre CASS datorat și CASS reținută scăzând degresiv, până la zero, cu cât majorarea este mai mare.

Prin OUG 3/2018 se introduce și un nou mecanism de calcul al contribuției de asigurări sociale (CAS) și al contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) în cazul salariaților angajați cu fracțiune de normă.

Astfel, salariații cu normă de muncă parțială vor plăti CAS și CASS la nivelul veniturilor obținute, iar diferența de contribuții până la nivelul salariului de bază minim brut pe țară (în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţiile, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ) va fi suportată de ANGAJATOR în numele salariaților. Acestea se aplică începând cu obligațiile declarative aferente lunii ianuarie 2018. Prin urmare, nu se menționează că această prevedere se aplică doar temporar, ci începând cu ianuarie 2018.

Deși noua reglementare menită să soluționeze unele dificultăți practice apărute în implementarea OUG 79/2017 s-a dovedit a avea propriile neajunsuri în implementare, sperăm că odată cu apariția normelor metodologice de aplicare a OUG 3/2018, o parte dintre acestea să-și găsească soluționarea în interesul tuturor părților implicate.


roxana-abrasu

Roxana Abraşu,

Asociat senior în practica de Dreptul muncii, NNDKP

Roxana asistă clienţii în proiecte de dreptul muncii privind probleme specifice care izvorăsc din relaţiile  individuale şi colective de muncă, fiind specializată, de asemenea, în consultanţa privind tranzacţiile imobiliare, dreptul corporatist şi dreptul mediului. Roxana este licenţiată a Facultăţii de Drept “Alexandru loan Cuza” din laşi şi este membră a Baroului Bucureşti.

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen este promotor al avocaturii de afaceri în România, oferind soluţii juridice şi fiscale integrate companiilor care îşi desfăşoară activitatea pe piaţa locală. Firma are o echipă formată din peste 150 de avocaţi, consultanţi fiscali şi consilieri în proprietate intelectuală, având birouri la Bucureşti, Timişoara, Cluj-Napoca, Braşov şi Craiova.


Acest material a fost preluat din Revista HR Manager numărul 55.

HR Manager 55 coperta format mic

Comentarii

Incarcati mai multe articole similare
Incarcati mai multe dupa Marilena
Incarcati mai multe in Legal

Lasă un răspuns

Verificati De asemenea

Benoît CHERRÉ: Autenticitatea ca ideal etic în situații provocatoare

În universul provocărilor etice, managerii de resurse umane (HR) se află adesea la interse…