Acasa Planeta HR Organisational Development Soluții lingvistice integrate pentru companii

Soluții lingvistice integrate pentru companii

16 min citire
0
0
639

De capacitatea conversațională în mai multe limbi străine depinde dezvoltarea pe termen scurt și lung a unei companii.
Tot în acest context trebuie să amintim și dezvoltarea multilaterală a angajaților unei companii, aspect care contribuie la o integrare și adaptare „soft” într-un mediu multicultural.

ciochina poliglot Liliana Ciochină, General Manager, Poliglot Centru de Limbi Străine

Or, rolul companiei POLIGLOT acesta este: să participe activ la implementarea proiectelor de dezvoltare ale clienților săi prin crearea strategiilor lingvistice „tailor made” – abordare care, în timp, aduce multe beneficii, de genul: mediu de lucru prietenos, toleranță sporită față de angajații străini, comunicare îmbunătățită atât în cadrul companiei cât și între companie și clienți săi străini, diminuarea cheltuielilor, o retenție crescută a angajaților și altele. Într-un mod simplist spus, furnizăm servicii lingvistice integrate pentru companii, adica: cursuri de limbi străine, cursuri de limba română pentru străini, audit lingvistic (evaluări, testări), traduceri şi interpretariat, ateliere lingvistice. Adevarul este mult mai complex, noi oferindu-le cursanţilor acel „savoir-vivre” (plăcerea de a trăi în noua limbă, prin noţiuni solide de cultură şi civilizaţie) fără de care învăţarea limbii straine ar fi anostă, plată şi mecanică. Este un pariu pe care l-am pus cu noi şi cu clienţii noştri, iar datele statistice, din 2015 până în prezent, ne fac să credem că am câştigat. În 2017 am avut 35 de clienţi noi, peste 5.000 de participanţi la cursuri, 20.000 de traduceri efectuate şi peste 30.000 de ore de curs susţinute.

CE FEL DE SERVICII OFERĂ POLIGLOT

POLIGLOT Centru de Limbi Străine oferă servicii lingvistice integrate pentru companii, şi anume: cursuri de limbi străine corporate, cursuri de limba română pentru străini, audit lingvistic (evaluări, testări), traduceri şi interpretariat, ateliere lingvistice cu vorbitori nativi. Acordăm o importanţă deosebită analizei de business pentru a oferi soluțiile adecvate personalizate, pentru că una este limba străină folosită în IT, alta în domeniul ingineresc sau farmaceutic şi cu totul alta în call center. De fapt, limba este aceeaşi, dar lexicul şi modalitatea de abordare sunt diferite. Şi aici intră în scenă auditul lingvistic, care constă în evaluarea nivelului de cunoaştere a unei limbi străine de către un angajat sau potenţial angajat al companiei, profesorii POLIGLOT având pregătirea şi experienţa necesare evaluării complete și obiective. Testele noastre respectă indicatorii de evaluare ai Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine. Prin aceste teste se identifică nivelul de cunoaştere a limbilor străine pe cele trei paliere esenţiale:

  • Înţelegere – ascultare, eventual, citire (dacă este cazul);
  • Vorbire – participarea la o conversaţie, exprimarea orală;
  • Scriere – acurateţea gramaticală, coerenţa mesajului transmis;

Odata auditul lingvistic realizat, stabilim împreună programa cursului şi îl personalizăm, în funcţie de obiectivele specifice fiecărei companii, în două mari module sau categorii:

1. Limbaj general: activităţi cotidiene, familie, profesie, comunicare la bancă, magazin, spital, mijloace de transport, poştă şi telecomunicaţii, e-mail sau telefon, argumentare, descriere evenimente, prezentări, negociere.

2. Limbaj specializat: finanţe și bănci, tehnic – industrie, afaceri, contabilitate, comerţ, IT & Software, drept, marketing, transporturi şi logistică, turism, medicină, farmacie, aviaţie, tipografie, construcţii, resurse umane, telecomunicaţii, arhitectură.

În ceea ce priveşte cursurile de limba română, acestea se adresează străinilor care au un business în România şi au nevoie să cunoascălimba. Un modul are 24 de şedinţe şi este predat în limba maternă a expatului.

Cheia succesului POLIGLOT numără cinci paşi esenţiali: identificăm nevoia; stabilim forma optimă de contract, evaluăm fiecare cursant în parte, definim strategia, realizăm cursul.

CARE SUNT PRINCIPALII CLIENȚI

Clienţii sunt atât companiile multinaţionale, corporaţiile care au filiale în mai multe ţări şi comunică, în mod curent, cu partenerii, cu subsidiarele sau cu clienţii lor în diferite limbi străine, cât şi companiile româneşti care vor să-şi externalizeze businessul sau care, prin natura activităţii lor, comunică cu străinătatea. O categorie aparte de clienţi o reprezintă companiile din domeniul IT care implementează proiecte în străinătate sau dezvoltă aici, proiecte pentru clienţii lor din alte ţări, companiile de transport şi logistică, import export sau callcentere, acestea din urmă fiind un consumator frecvent al serviciilor de audit lingvistic şi al cursurilor de limbi străine.

Mai nou, avem solicitări de la companii care se ocupă de recrutare şi care, pentru a trimite forţă de muncă în Europa, îi învaţă, mai întâi, pe candidați, limba ţării în care pleacă. Apelează la noi deoarece cursurile noastre sunt, în primul rând, cursuri de civilizaţie străină. La cursurile noastre îi învăţăm pe oameni acel „savoir-vivre” specific ţării în care pleacă.

Tot printre clienţii noștri se numără și companiile europene care şi-au transferat activitatea în România (auto, tipografii, fabrici de textile), dar care lucrează pentru clienţii lor vechi europeni, companiile navale şi aeriene, companiile din domeniul telecomunicaţiilor, producători de maşini-roboţi care îşi perfecţionează continuu angajaţii.

Companiile farmaceutice şi cele de produse sau echipamente medicale care au cunoscut un avânt în dezvoltare, apelează din ce în ce mai des la serviciile noastre.

CE LIMBI STRĂINE OFERĂ

POLIGLOT le oferă clienţilor săi posibilitatea de a învăţa atât limbile străine convenționale: engleza, germana, italiana, franceza, spaniola, româna, cât şi limbile străine neconvenţionale: olandeza, norvegiana, daneza, suedeza, portugheza; limbile slave: rusa, ucraineana, poloneza, sârba, croata, bulgara, ceha, slovaca, precum şi alte limbi cerute de piaţă: greaca, japoneza, persana, ebraica, chineza, coreeana, turca, albaneza.

CUM SUNT ORGANIZATE CURSURILE

Cursurile au loc, uneori, ca la şcoală, în bănci. Alteori, ieşim în oraş, la un eveniment organizat de comunitatea a cărei limbă se studiază. Uneori explicăm la tablă anumite teme gramaticale. Alteori, le facem o surpriză cursanților şi invităm un vorbitor nativ la curs pentru a-i „obliga” să converseze în limba pe care o studiază. Uneori privim un film împreună, după care organizăm dezbateri în limba pe care tocmai o învăţăm. Alteori, organizăm ateliere lingvistice în care dezbatem subiecte actuale.

În general, cursurile sunt structurate pe module care respectă cerințele Cadrului European de Referință pentru Limbile Străine. Limbile străine convenționale, cum ar fi engleza, franceza, italiana, spaniola, sunt structurate în 6 module a câte 24 de ședințe fiecare modul. În cazul limbilor germană și olandeză, un modul are 36 de ședințe, limbile scandinave sunt structurate pe module a câte 48 de ședințe, iar limbile slave sau alte limbi străine care au alfabet diferit decât cel latin au module de câte 64 de ședințe.

Totuși, de la caz la caz, fiecare curs se personalizează și, în funcție de necesități, numărul ședințelor poate fi mărit sau micșorat.

DIFERENȚIERE PE O PIAȚĂ CONCURENȚIALĂ

Începem orice curs cu un audit lingvistic în care stabilim nivelul de limbă străină pe care îl au angajaţii companiei respective, iar în baza acestuia formăm grupele. Deseori, pe parcursul implementării proiectelor, pot apărea subiecte noi de studiu, sugerate de către cursanți sau de către profesori care identifică anumite carenţe în cunoşterea limbii. Ca exemplu, după ce s-a studiat în câteva şedinţe gramatica, se continuă cu ore în care se fac exerciţii de lexic şi audiţie, insistându-se pe aspectele care trebuie îmbunătăţite.

Un mare atu al POLIGLOT îl constituie faptul că profesorii au experienţa studiilor în ţările a căror limbă o predau. Aceştia au un nivel de cunoaştere a limbii foarte apropiat de cel al nativilor, cunosc multe lucruri despre traiul de zi cu zi al acestor popoare, despre obiceiurile şi tradiţiile lor, informaţii pe care profesorii le furnizează cursanţilor.

Aceleaşi informaţii le transmit şi profesorii de limba română care îi învaţă pe străini limba noastră, făcându-le integrarea şi adaptarea la noul stil de viață românesc mult mai plăcut şi mai „soft”.

Filozofia, valorile şi esenţa cursurilor POLIGLOT, care ne diferenţiază de concurenţă, sunt: multiculturalism, bucuria dialogului, descoperire, noutate, adaptare, integrare, ştiință, recunoaştere, integritate, viziune, deschidere, apreciere, toleranță.


 Poliglot Centru de Limbi Străine

Adresa: str. Polonă 23A, sector 1, București, România; www.cursuripoliglot.ro

Telefon mobil: 0799871288; E-mail: poliglot@cursuripoliglot.ro


Acest material este de tip publicitate/advertorial.


Comentarii

Incarcati mai multe articole similare
Incarcati mai multe dupa Marilena
Incarcati mai multe in Organisational Development

Lasă un răspuns

Verificati De asemenea

Leadership Reset: Accelerarea schimbării și noi frontiere. Ce ne forțează limitele?

Evenimentul Leadership Reset, organizat de Revista CARIERE și MMM Consulting în data de 6 …